SỨ MỆNH

Với nhận thức trách nhiệm cao của mình đối với cộng đồng, con người và xã hội, TLG cam kết mang đến cho cộng đồng những sản phẩm, vật liệu xây dựng và dịch vụ cao cấp hàng đầu, thân thiện môi trường, nhằm cải thiện và nâng tầm chất lượng cuộc sống.

 

TẦM NHÌN

 

Bằng khát vọng tiên phong dẫn đầu thị trường cùng chiến lược đầu tư phát triển bền vững:

-  Đến 2025, TLG là tập đoàn sản xuất Sơn trang trí, Sơn chuyên dụng, các sản phẩm Nhựa công nghiệp có vị thế hùng mạnh hàng đầu Việt Nam. 

- Đến 2035, TLG có vị thế trên bản đồ thế giới ngành Vật liệu xây dựng và Dịch vụ, thể hiện trí tuệ  và năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt, niềm tự hào của Việt Nam trên trường quốc tế. 

 

 

Bằng khát vọng tiên phong dẫn đầu thị trường cùng chiến lược đầu tư phát triển bền vững:

-  Đến 2025, TLG là tập đoàn sản xuất Sơn trang trí, Sơn chuyên dụng, các sản phẩm Nhựa công nghiệp có vị thế hùng mạnh hàng đầu Việt Nam. 

- Đến 2035, TLG có vị thế trên bản đồ thế giới ngành Vật liệu xây dựng và Dịch vụ, thể hiện trí tuệ  và năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt, niềm tự hào của Việt Nam trên trường quốc tế. 


HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. TÍN - TLG lấy chữ TÍN làm giá trị chuẩn mực đối với khách hàng và các đối tác. Luôn đặt khách hàng là trung tâm trong suy nghĩ và hành động của mình.

2. TRUNG THỰC - TLG lấy sự TRUNG THỰC làm giá trị nhân bản, minh bạch trong ứng xử và tất cả các giao dịch.

3. TÔN TRỌNG - TLG lấy sự  TÔN TRỌNG cộng đồng, xã hội và các chuẩn mực kinh doanhlàm một trong những giá trị sống. Tôn trọng Bản thân, tôn trọng Đồng nghiệp, tôn trọng Công ty, tôn trọng Khách hàng, tôn trọng Đối tác, tôn trọng Đối thủ cạnh tranh, hợp tác trong sự tôn trọng. Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức.

4. TUÂN THỦ - TLG lấy TUÂN THỦ làm giá trị tiên quyết để tuân thủ Luật pháp, tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử, Nội quy và các Quy chế, Quy định, Quy trình, Quy chuẩn của Công ty.

5. TÂM - TLG lấy chữ TÂM làm giá trị trường tồn trong mọi hoạt động. Luôn đối xử công bằng và mang lại những giá trị cao nhất cho Khách hàng, Đối tác, CBNV và các bên liên quan.

6. TRÍ - TLG lấy chữ TRÍ làm giá trị bất tận, là sức mạnh cạnh tranh, là nguồn năng lượng cho những sáng tạo, làm động lực cho sự phát triển bền vững. Luôn khuyến khích nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng tiến bộ khoa học vào Quản trị, Vận hành, Kỹ thuật, Công nghệ, Dây chuyền sản xuất để ngày một nâng cao các giá trị, chất lượng và dịch vụ.

7. TỐC ĐỘ - TLG lấy TỐC ĐỘ làm giá trị vô song trong việc khai thác mọi cơ hội của thị trường. Luôn đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm của tập thể CBNV toàn Công ty trong việc triển khai các kế hoạch hành động nhằm gia tăng hiệu suất công việc và đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tối ưu nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

8. TINH NHUỆ - TLG lấy TINH NHUỆ làm sức mạnh nội lực, là lợi thế cạnh tranh của nguồn nhân lực. Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhân văn, chuyên nghiệp và phát triển công bằng theo Phương châm: “Vinh quang đến với người biết tỏa sáng”. Đội ngũ Nhân sự PHÙ HỢP và TINH NHUỆ là Tài sản quý giá nhất của TLG.

trở lên